dijous, de març 16, 2006

 

Percentatges
Com més va, més estic convençut que els nacionalismes són només una qüestió de percentatges: si el fet de defensar una llengua, unes tradicions, unes institucions, etc...pròpies només incumbeix al, diguem-ne, 15% de la població, hom anomena a aquest percentatge poblacional “nacionalista”. Si, per contra, la defensa d’aquests mateixos trets (una llengua, unes tradicions, unes institucions, etc...pròpies) és duta a terme per un percentatge superior, aquest passa a anomenar-se, de manera automàtica, “espanyol”.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Spain License.

Web Pages referring to this page
Link to this page and get a link back!