dissabte, de setembre 29, 2007

 

Diàlegs


...pel que fa a la història de la literatura penso que és important entendre el context històric (social, polític, econòmic, etc.) en què ha estat escrita una obra per tal d’ubicar-la. És ben clar que sense la crisi de la política espanyola de finals del segle XIX no hagués existit “Luces de Bohemia” del Valle-Inclán, sense els moviments socials dels 50-60 als Estats Units, “On the Road” del Jack Kerouac i sense el tèxtil català i la seva organització, “La fàbrica”, del M.M i Pol. Més enllà del context, podríem tenir en compte factors com la influència que ha tingut un autor determinat en l’evolució de les posteriors obres. Buscar els Picassos i Van Goghs de la literatura, vaja. Això pot ser complicat, com sempre ho ha estat la gestació dels –ismes a tota la història de l’art en general. Diria que una història de la literatura en català hauria de tenir, per entendre’ns, una estructura “piramidal”, amb una base sòlida, d’autors consolidats pel pas dels anys, amb una obra ben fonamentada i a mesura que ens acostéssim a l’anàlisi del temps present, permetre un cert marge de subjectivitat, fins i tot penso que és bo que sigui així, donar cabuda a diversos punts de vista per tal de definir clarament què mereix ser en un llibre d’història i què no. De totes maneres només cal consultar algunes hemeroteques i llegir determinats llibres antics per enrogir una mica de vergonya, oi?...


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Spain License.

Web Pages referring to this page
Link to this page and get a link back!